Dimenzije i rotacija

Veličina slike /Image Size/

Pod Image Size iz stupca Image možemo odrediti dimenzije slike (Width = širina, Height = visina). U prvom slučaju možemo mijenjati dimnezije slike izražene u pikselima ili postocima (percent). U drugom slučaju možemo mijenjati dimenzije dokumenta izražene u npr. centimetrima. Osim ovih podataka možemo mijenjati i rezoluciju (Resolution). Constrain Proportions – ako je aktivirana, onda promjenom dimenzija slike ne utječemo na njene proporcije, a ako je isključena onda se dimenzije mijenjaju neproporcionalno, tj. širinu mijenjamo neovisno o visini.

Veličina podloge /Canvas Size/

Ovdje mijenjamo dimenzije dokumenta tj. podloge na kojoj se nalazi slika. Po potrebi taj dio radnog prostora možemo povećati i to posebno širinu ili visinu.

Rotacija slike /Image rotation/

180° – Rotacija za 180°

90° CW – Rotacija za 90° u desno

90° CCW – Rotacija za 90° u lijevo

Arbitrary – ovdje proizvoljno upisujemo stupnjeve i odabiremo smjer

Flip Canvas Horizontal – zrcaljenje horizontalno

Flip Canvas Vertical – zrcaljenje vertikalno