Boje /Colors/

U prozoru Curves kliknemo na liniju dijagonale i njenim pomicanjem ona se pretvara u krivulju i na taj način možemo pojačavati intenzitet boja.

 

U prozoru Color Balance možemo izbalansirati boje. Povećavanjem jedne smanjuje se druga boja. Sve to postižemo pomicanjem klizača.

Hue/SaturationHue se odnosi na kružni raspon boja čitavog spektra, Saturation se odnosi na zasićenje bojom, a Lightness na osvjetljenje. Ovaj alat mi se više sviđa za rad s bojama, iako nije jedini. Nekad se treba malo poigrati s bojama, ali ne previše da to ne ispadne domaća zadaća malog Ivice iz 3.b razreda.

 

Original fotografija:

 

Obrađena fotografija: