Slika /Image/

Postupci koje najčešće izvodimo nad slikama su sljedeći:

  • popravljamo kontrast i osvjetljenje,
  • popravljamo boje,
  • izoštravamo neke dijelove, a neke zamućujemo,
  • izrezujemo dijelove slike,
  • kloniranjem dijela slike postižemo dojam da nekih elemenata nikada nije bilo na slici,
  • radimo montaže od dijelova koji nisu bili na slici,
  • koristimo razne efekte u svrhu što boljeg vizualnog dojma.

U stupcu Image najčešće koristimo:

Mode – ovdje namještamo mod boje (Grayscale, RGB, CMYK)

Adjustments – ovdje namještamo osvjetljenje, kontrast boje

Auto Tone, Auto Contrast, Auto Color – automatsko namještanje raznih postavki

Image Size – ovdje namještamo dimenzije slike

Canvas Size – ovdje namještamo veličinu podloge slike

Image Rotation – ovdje rotiramo sliku za određeni stupanj

Adjustments » » »

Levels – namještamo osvjetljenje i kontrast

Curves – služi za precizno namještanje boja na slici

Color Balance – namještanje boja

Brightness/Contrast – namještamo osvjetljenje i kontrast

Hue/Saturations – namještanje palete i zasićenosti bojom