Razne korisne naredbe

Stupac Edit

Fill – popunjavanje objekta bojom ili uzorkom

Stroke – debljina ruba ili crte

Transform – transformacija slike (rotacija, zrcaljenje)

Define Pattern – definiranje uzorka

Stupac Layer

New – novi sloj Duplicate – duplikat Delete – brisanje sloja

Group Layers – grupiranje slojeva

Ungroup Layers – razgrupiranje slojeva

Arrange – aranžiranje ili redoslijed (front – naprijed, back – nazad)

Align Layers To Selection – poravnanje slojeva prema selekciji (gore, sredina, dolje, lijevo, sredina, desno)

Stupac Select

All – selekcija svega

Deselect – deselekcija

Inverse – obrnuta selekcija

All Layers – selekcija svih slojeva

Deselect Layers – deselekcija svih slojeva