Lik ispunjen uzorkom

Želimo li uzorkom ispuniti neki lik onda nacrtamo taj lik ili odaberemo neki od gotovih (Custom Shape Tool). Razvučemo lik do željenih dimenzija.

Moramo paziti da nam bude uključen alat Shape Layers, a u desnom donjem kutu ekrana trebamo imati sljedeći prikaz:

Kliknemo na Move Tool, pa na lik. Desno dolje u prozoru Layers nalazi se umanjeni prikaz našeg lika i kraj njega piše Shape 1. Pritisnemo tipku CTRL i držimo, a lijevom tipkom miša kliknemo na taj prikaz kraj kojeg će se pojaviti mali kvadratić. Pustimo CTRL i lijevu tipku miša. Nakon toga pritisnemo desnu tipku miša na tekst Shape 1 i iz pomoćnog izbornika odaberemo Rasterize Layer. Lik je selektiran i njegov rub titra.

U glavnom izborniku pod Edit odaberemo Fill i onda Pattern. Odaberemo uzorak koji nam se sviđa i kliknemo na OK. Sad smo dobili lik ispunjen uzorkom. Možemo koristiti razne uzorke u različitim likovima.

Primjeri likova ispunjenih uzorkom: