Dugme iliti gumb (na kaputu)

Iako bi svatko pomislimo da je riječ o nekom gumbu kao dijelu nekog programa, u ovom primjeru je glavni lik jedan mali gumb s kaputa.

U prozoru Layer (na dnu desno) imamo alat za rad sa stilovima (fx). Kliknemo na njega i otvorit će se prozor sa mnoštvom mogućnosti. Odabirom jedne od mogućnosti otvara se novi prozor koji se zove Layer Style.

Na sljedećem primjeru vidjet ćemo kako koristiti sjenu, izbočinu i udubljenje.

Nacrtat ćemo dva kruga različite boje i svaki će biti u svom Layeru. Da bismo dobili pravilan krug kod crtanja je potrebno držati pritisnutu tipku SHIFT (isto vrijedi i za kvadrat). Kliknemo na manji krug i aktiviramo Layer Style.

 

Ovdje nam treba Bevel and Emboss. Depth – dubina, Size – veličina, Up – gore, Down – dolje. Ako radimo udubljenje onda sve ovo namjestimo po vlastitom izboru, a na kraju treba uključiti Down, a ako radimo ispupčenje onda ćemo uključiti Up. Kad smo gotovi kliknemo na OK. Sad možemo duplicirati manji krug. U izborniku odaberemo Layer i Duplicate Layer.

 

 

 

 

 

 

Rasporedimo krugove i selektiramo veliki krug. Na veliki ćemo krug primijeniti sve stilove iz prethodnog primjera. Pošto će ovaj krug biti ispupčen odabrat ćemo naredbu Up. Želimo li dodati sjenu u stilovima odaberemo Drop Shadow.

I namjestimo dolje navedene postavke na:
Opacity=75, Angle=120, Distance: 69, Spread=31, Size:79

Opacity – prozirnost sjene
Angle – kut padanja
Distance – udaljenost sjene od objekta
Spread – opseg sjene
Size – veličina sjene