Zamućivanje /Blur/

Trebamo li zamutiti cijelu sliku, koristit ćemo alat Gaussian Blur i tada ćemo dobiti čitavu sliku zamućenu. Ako trebamo zamutiti dio slike ili okoliš nekog detalja tada nam treba alat za selekciju. Selekcija može biti kružnog, kvadratnog ili prostoručnog oblika.

U sljedećem primjeru zamutit ćemo okoliš, a sadržaj unutar kružnice ćemo ostaviti oštar. Napravimo kružnicu sa alatom Elliptical Marquee Tool. U izborniku Select odaberemo Inverse. Na taj način smo označili sve van kruga.

U izborniku odaberemo Filter ==> Blur ==> Gaussian Blur. U prozoru koji se otvorio odaberemo intenzitet zamućenja i kliknemo na OK. Deselektiramo sliku. U kombinaciji s drugim alatima možemo dobiti manje oštar rub između oštrog i mutnog dijela slike.

Prva faza

Druga faza

Treća faza