Okviri

Okvire (frames) koristimo kako bismo stranicu podijeliti na dva ili više dijela. Glavni okvir ostaje vidljiv na jednom dijelu ekrana, a drugi ili ostali na drugom dijelu. Prvo napravimo index.html dokument u kojemu odredimo veličinu i položaj okvira, nakon toga upišemo linkove koji će se otvarati u drugom okviru. Ovdje pišemo samo dimenzije i položaj okvira.

U sljedećem primjeru imamo tri okvira. Glavni i dva sporedna.

U glavni okvir upišemo sljedeći kod:

<html>

<head><title>Okviri</title></head>

<frameset cols=50%,50%>

<frame src=”index.html” name=”linkovi”>

<frameset rows=20%,80%>

<frame src=”prvi.html” name=”prvi”>

<frame src=”drugi.html” name=”drugi”>

</frameset>

</frameset>

</html>

Upisani linkovi određuju koja će se stranica otvarati u kojem okviru. Naredbe cols i rows određuju dimenzije okvira. Naredba name služi za dodjelu imena okviru.

U novije vrijeme okviri se sve manje koriste u web dizajnu.