Linkovi

Link je veza na stranicu. Prema mjestu na koji nas vode, postoje tri vrste linka:

  • link na sidro (anchor) u trenutnoj stranici (unutrašnji)
  • link na stranicu unutar našeg sajta (lokalni)
  • link na stranicu na nekom drugom sajtu (globalni)

Prema elementu koji koristimo postoji:

  • tekstualni link
  • slikovni link

 

Tekstualni link

Unutar taga <a href> moramo upisati na koje nas mjesto vodi link (u ovom primjeru stranica) i moramo upisati riječ preko koje ostvarujemo link (npr. povijest).

<a href= “povijest.html”> povijest </a>

 

Boje linkova

U sljedećem primjeru alink označava aktivni link, a vlink označava onaj link koji smo već posjetili.

<body text=”blue” link=”red” alink=”green” vlink=”black” >

Boju linka možemo i na ovaj način promijeniti:

<a href=”povijest.html”> <font color=”green”> povijest </font> </a>

Želimo li link bez podcrtavanja, onda je potrebno napisati sljedeće:

<a href=”povijest.html” style=”text-decoration: none ; ” >

 

Otvaranje stranice

Želimo li klikom na link otvoriti stranicu u novom prozoru potrebno je koristiti naredbu target.

<a href=”povijest.html” target=”_blank”>

Parametri naredbe target su sljedeći:

_blank učitava stranicu u novom prozoru preglednika

_self učitava stranicu u isti prozor ili okvir preglednika

_parent učitava stranicu u okvir prozora koji je više kategorije od okvira u kojem je link

_top otkazuje sve okvire i učitava stranicu u punom prozoru

 

Link unutar stranice

Za ovu vrstu linkova potrebno je napraviti dvije stvari: Odrediti cilj linka i sam link. Cilj određujemo bacanjem sidra (anchor):

<a name=”gore” id=”gore”></a>

Link određujemo na sljedeći način:

Klikni <a href=”#gore”> ovdje </a>

<a href=”index.html#dno”> Dno stranice </a>

a na kraju upišemo: <a name=”dno”> </a>

 

Slikovni linkovi

Kod ove vrste linkova koristimo sliku kao link.

<a href=”filmovi.html”><img src=”iceage.jpg”></a>

<a href=”povijest.html”><img src=”slika.jpg” width=”47″ height=”47″></a>

 

Link na neku drugu web stranicu

<a href=”http://www.google.hr/”> Google </a>

 

Link na e-mail

Postavljanjem ovog linka posjetitelj naše stranice može nam na brži način poslati e-mail.

<a href=”mailto:blabla@bj.t-com.hr”> kontakt </a>