Slike

Sliku možemo umetnuti, ako u glavnom izborniku odaberemo Insert i naredbu Image. Odaberemo sliku i klinemo na OK. Nakon toga se otvara sljedeći prozor u koji napišemo naziv slike. Ponovo kliknemo na OK i slika se pojavljuje na stranici. Kliknemo li na sliku na dnu ekrana u rubrici Properties pojavit će se sljedeći alati:

Tu možemo definirati:

  • dimenzije slike (W – širina, H – visina)
  • prazan prostor oko slike vertikalno i horizontalno (V space, H space)
  • poravnanje slike u odnosu na tekst (align)
  • obrub (border)
  • link itd.

Mapirane slike

To su slike kod kojih određeno područje postaje aktivno i tada na njega postavljamo link. Oblik tog područja može biti krug, kvadrat, poligon. Kliknemo na sliku, pa pod Properties na oblik mapiranja, nakon toga na slici obilježimo prostor koji će biti mapiran, pa onda opet pod Properties odaberemo link na koji nas vodi taj dio slike.

Pretapanje slika

Ovu funkciju koristimo, ako želimo da se nakon prelaska mišem preko jedne slike, ona pretapa u drugu. U glavnom izborniku Insert odaberemo Image Objects, a nakon toga Rollover Image. Pod Original image odaberemo prvu sliku, a pod Rollover image drugu. Kliknemo na OK. Pretapanje će biti vidljivo tek kad stranicu otvorimo u internet pregledniku.