Sjene

Sjenu možemo staviti tekstu ili elementu.

text-shadow: 3px 3px 3px grey;

box-shadow: 3px 3px 3px grey;

  • prvi broj predstavlja udaljenost sjene u odnosu na os x (lijevo ili desno)
  • drugi broj predstavlja udaljenost sjene u odnosu na os y (gore ili dolje)
  • treći broj predstavlja radijus zamućenja sjene
  • četvrti broj predstavlja boju sjene

Na ovoj slici i tekst i element imaju sivu sjenu.

 

 

HTML:

<html>

<head>

<title> </title>

<link href=”style.css” media=”all” type=”text/css” rel=”stylesheet”/>

</head>

<body>

<p><div id=”slova”>Ova slova imaju sjenu</div></p>

<p><div id=”okvir”></div></p>

</body>

</html>

 

CSS:

#slova {

text-shadow: 5px 5px 5px grey;

}

#okvir {

width: 300px;

height: 100px;

background-color: lightblue;

box-shadow: 5px 5px 5px grey;

}