HTML

Osnovni pojmovi

HTML– HyperText Markup Language

WEB PREGLEDNIK /web browser/ – program koji omogućuje pregled internet stranica (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,…)

POVEZNICA /hyperlink/ – posebno oblikovana riječ, slika ili Hotspot područje na koje korisnik može kliknuti za skok na drugu stranicu, pogled na sliku, posjet na drugu web adresu ili prenijeti (download) datoteke na svoje računalo.

OZNAKA /bookmark ili anchor/ – posebna oznaka na stranici na koju se veže poveznica s te iste stranice.

WWW /world wide web/ – sustav za distribuciju informacija i usluga na internetu.

WEB STRANICE – pospremljene i organizirane informacije.

WEB MJESTO /web site/ – skup web stranica vezanih uz jednu temu.

MAPA WEBA – pregled svih stranica i veza u jednom webu.

GRAFIČKI HTML EDITOR – program za izradu web stranica /Adobe Dreamweaver/.

TEKSTUALNI HTML EDITOR – program za izradu web stranica /Notepad, Notepad++/.

 

Što je HTML?

HTML je prezentacijski jezik pomoću kojega izrađujemo web stranice. Druga definicija bi bila: HTML je program koji služi za izradu hipertekstualnih datoteka, a to su datoteke koje sadrže linkove. Želimo li izrađivati web stranice, moramo naučiti naredbe tog jezika i njegove zakonitosti. Kod HTML-a naredbe pišemo u tagovima (unutar zagrada < i >). Većina tagova ima svoj početak <title> i kraj </title>.

 

Struktura HTML-a

Veličina slova nije važna pa može biti <FONT> ili <font>. Font odnosno oblik slova također nije važan. No valja napomenuti da nije loše da text editor podržava naše znakove. Početni tag sadrži naredbu, a završni osim naredbe i znak /. Unutar samog taga imamo i atribut. Tag nam govori što moramo napraviti, a atribut kako. npr. <font color=”red”>. U ovom primjeru tag mijenja boju fonta u crvenu jer je njegov atribut red. Tag govori browseru (pregledniku) što treba raditi, a atribut kako to napraviti. Osnovno je pravilo da tagovi ne smiju biti preklopljeni nego se ugnježđuju kao što je prikazano. Redoslijed tagova pri tome nije bitan.

<TAG3> <TAG2> <TAG1>Neki text </TAG1> </TAG2> </TAG3>

Savjet:

Ako koristite XHTML bilo bi korisno da se držite sljedećih pravila:

  • sve elemente pišete malim slovima,
  • sve vrijednosti atributa pišete unutar dvostrukih navodnika,
  • svi elemente treba zatvoriti (ovdje se misli na početni i završni tag),
  • svi elementi trebaju biti dobro ugniježđeni (pogledaj gornji primjer sa tagovima).

 

Minimum HTML koda

Sama stranica se sastoji od 3 osnovna taga:

 <html> ovdje preglednik (browser) vidi da je riječ o HTML dokumentu

<head> ovo je zaglavlje (ovdje nije loše unijeti i <title> tag za naslov.

<body> tijelo dokumenta (text, slike, tablice, obrasci, itd. – koji će biti prikazani u browseru upisujemo unutar ovog taga.

 Web dizajnerima može puno pomoći poznavanje naredbi iz nekih korisničkih programa na engleskom jeziku.

Primjer:

 

<html>

<head>

<title>Naslov</title>

</head>

<body>

Ovo je najmanja HTML stranica na svijetu.

</body>

</html>

 

Hrvatski znakovi (č,ć,đ,š,ž)

Budući da neki browseri ne mogu automatski prepoznati hrvatske znakove dobro je u glavu <head> dokumenta upisati:

 <meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1250″> ili

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2″>

Primjer:

 

 <html>

<head>

<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=windows-1250″>

<title>Naši znakovi</title>

</head>

<body>

Ovo su naši znakovi : č ć š đ ž Č Ć Š Đ Ž

</body>

</html>

Većina HTML datoteka koristi ISO-8859-1 kod.

Za hrvatski se mogu koristiti:

ISO-8859-2

UTF-8

Windows-1250

 

Pisanje i spremanje dokumenta

Za pisanje programa u HTML-u možemo koristiti bilo koji program za obradu teksta ili web stranica. Najpoznatiji tekstualni editor je Notepad i imamo ga na svakom računalu koje ima Windows sustav. Moj izbor je Notepad ++ jer ima malo naprednije mogućnosti. Početnu stranicu uvijek spremamo pod nazivom index, a nastavak je html ili htm. Stranica iz našeg primjera spremljena je pod nazivom index.html. Ne bismo smjeli ni koristiti naša slova kod spremanja stranica, pa tako ni razmake. Da bismo izbjegli spremanje stranice pod nazivom iz prošlosti.html, najbolje je spremiti takvu stranicu na sljedeći način: iz-proslosti.html.

 

HTML tutorijali

Želite li naučiti više i detaljnije i isto tako želite biti stalno u toku s novitetima vezanim za HTML, CSS i ostale web alate – posjetite stranicu http://www.w3schools.com/